Eko-Biznes Polska

Eko-Biznes Polska zrzesza instytucje, przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne produkujące energię ze źródeł odnawialnych. Promuje także inwestorów indywidualnych i prosumentów w sposób aktywny zajmujących się zwiększaniem udziału OZE w miksie energetycznym Polski.

Celem Eko-biznes Polska jest wyróżnianie na rynku firm, które w sposób świadomy i przyjazny naturze prowadzą biznes dbając jednocześnie o naszą planetę.

Wierzymy, że proekologiczne budowanie marki w oparciu o ekomarketing, spowoduje nie tylko wzrost produkcji zielonej energii ale także w sposób wymierny przekłada się na wyniki finansowe przedsiębiorstw zwiększając ich atrakcyjność na rynku konkurencyjnym.

 

Certyfikat